News

News

7th poster contest of cattle fair of Vall Fosca

The call for proposals for the 7th Poster Contest of the Cattle Fair (4-5 October 2014) is open.

Text del cartell

FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ
LA VALL FOSCA
4 i 5 d’octubre de 2014

Format i tècnica

El format del cartell adoptarà les dimensions de 42 x 29,7cm. (DIN-A3, alt i ample respectivament), sense marge, muntat sobre suport rígid adequat per a l’exposició (cartró paper), sense vidre protector ni marc. S’ha de presentar en format vertical i de manera que es pugui reproduir en quadricromia.

Juntament amb el cartell, cal lliurar una còpia de l’original en suport digital (Freehand, Photoshop, Corel, Tiff, Bmp, o Jpg). La imatge ha de tenir un format vectoritzat i alta resolució (mínim 300 ppp). És indispensable que hi figurin l’escut de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el logotip de la Vall Fosca, el del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el de la Diputació de Lleida.

Altres
 • Les obres s’hauran d’enviar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella presencialment o per correu postal (Pl. de l’Ajuntament, 1. 25515–la Torre de Capdella).
 • Darrere de cada obra constarà un pseudònim, que figurarà a l’exterior d’un sobre tancat. Dins caldrà posar-hi el nom i els cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor, i la fotocòpia del DNI. Les obres no s’han de signar.
 • En el cas que un mateix autor presenti més d’un cartell, remetrà un únic sobre amb un únic pseudònim on constarà el text: “cartell 1” i “cartell 2” (es podran presentar un màxim de 2 cartells per autor).
 • Els cartells també hauran de portar al darrere juntament amb el pseudònim, la referència “cartell 1” i “cartell 2”.
 • Els sobres seran oberts una vegada fallat el concurs.
 • El jurat es compondrà de membres de la Comissió de la Fira, un representant de l’Ajuntament i el vot popular (es podrà dipositar a l’urna de l’exposició i entrarà en un sorteig de 2 tiquets per l’esmorzar de la Fira 2014)
 • Si el cartell inclou la referència d’animals, caldrà que aquests siguin de la raça autòctona: vaca bruna, cavall pirinenc i ovella xisqueta.
 • El jurat pot declarar desert el premi, si considera que les obres no tenen la qualitat suficient.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • Les obres s’exposaran al públic, perquè les persones que ho desitgin puguin dipositar el vot popular del 8 de juliol al 4 d’agost a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • Els treballs no premiats podran retirar-se fins al 6 d’octubre. Les obres que no es recullin en aquest termini, passaran a disposició de l’Ajuntament.
 • La Comissió de la Fira no es responsabilitza dels mals que es puguin ocasionar a les obres.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.
Premi

300 euros

Data límit per presentar els cartells

7 de juliol

Data lliurament del premi

4 d’octubre