Actualidad

Noticias

VII concurso de carteles de la feria

Se abre el plazo de presentación de propuestas para el VII Concurso de carteles de la Feria Ganadera 2014, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre.

Text del cartell

FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ
LA VALL FOSCA
4 i 5 d’octubre de 2014

Format i tècnica

El format del cartell adoptarà les dimensions de 42 x 29,7cm. (DIN-A3, alt i ample respectivament), sense marge, muntat sobre suport rígid adequat per a l’exposició (cartró paper), sense vidre protector ni marc. S’ha de presentar en format vertical i de manera que es pugui reproduir en quadricromia.

Juntament amb el cartell, cal lliurar una còpia de l’original en suport digital (Freehand, Photoshop, Corel, Tiff, Bmp, o Jpg). La imatge ha de tenir un format vectoritzat i alta resolució (mínim 300 ppp). És indispensable que hi figurin l’escut de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el logotip de la Vall Fosca, el del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el de la Diputació de Lleida.

Altres
 • Les obres s’hauran d’enviar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella presencialment o per correu postal (Pl. de l’Ajuntament, 1. 25515–la Torre de Capdella).
 • Darrere de cada obra constarà un pseudònim, que figurarà a l’exterior d’un sobre tancat. Dins caldrà posar-hi el nom i els cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor, i la fotocòpia del DNI. Les obres no s’han de signar.
 • En el cas que un mateix autor presenti més d’un cartell, remetrà un únic sobre amb un únic pseudònim on constarà el text: “cartell 1” i “cartell 2” (es podran presentar un màxim de 2 cartells per autor).
 • Els cartells també hauran de portar al darrere juntament amb el pseudònim, la referència “cartell 1” i “cartell 2”.
 • Els sobres seran oberts una vegada fallat el concurs.
 • El jurat es compondrà de membres de la Comissió de la Fira, un representant de l’Ajuntament i el vot popular (es podrà dipositar a l’urna de l’exposició i entrarà en un sorteig de 2 tiquets per l’esmorzar de la Fira 2014)
 • Si el cartell inclou la referència d’animals, caldrà que aquests siguin de la raça autòctona: vaca bruna, cavall pirinenc i ovella xisqueta.
 • El jurat pot declarar desert el premi, si considera que les obres no tenen la qualitat suficient.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • Les obres s’exposaran al públic, perquè les persones que ho desitgin puguin dipositar el vot popular del 8 de juliol al 4 d’agost a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • Els treballs no premiats podran retirar-se fins al 6 d’octubre. Les obres que no es recullin en aquest termini, passaran a disposició de l’Ajuntament.
 • La Comissió de la Fira no es responsabilitza dels mals que es puguin ocasionar a les obres.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.
Premi

300 euros

Data límit per presentar els cartells

7 de juliol

Data lliurament del premi

4 d’octubre