Actualitat

Notícies

IX Concurs de Cartells de la Fira

S’obre el termini de presentació de propostes pel IX Concurs de cartells de la Fira Ramadera 2016, que se celebrarà els dies 1 i 2 d’octubre.

Text del cartell

FIRA RAMADERA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ
LA VALL FOSCA
1 i 2 d’octubre de 2016

Format i tècnica

El format del cartell adoptarà les dimensions de 42 x 29,7cm. (DIN-A3, alt i ample respectivament), sense marge, muntat sobre suport rígid adequat per a l’exposició (cartró paper), sense vidre protector ni marc. S’ha de presentar en format vertical i de manera que es pugui reproduir en quadricromia.

Juntament amb el cartell, cal lliurar una còpia de l’original en suport digital (Freehand, Photoshop, Corel, Tiff, Bmp, o Jpg). La imatge ha de tenir un format vectoritzat i alta resolució (mínim 300 ppp). És indispensable que hi figurin l’escut de l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el logotip de la Vall Fosca, el del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el de la Diputació de Lleida.

Altres

Les obres s’hauran d’enviar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella presencialment o per correu postal (Pl. de l’Ajuntament, 1. 25515–la Torre de Capdella).

Darrere de cada obra constarà un pseudònim, que figurarà a l’exterior d’un sobre tancat. Dins caldrà posar-hi el nom i els cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor, i la fotocòpia del DNI. Les obres no s’han de signar.

En el cas que un mateix autor presenti més d’un cartell, remetrà un únic sobre amb un únic pseudònim on constarà el text: “cartell 1” i “cartell 2” (es podran presentar un màxim de 2 cartells per autor).

Els cartells també hauran de portar al darrere juntament amb el pseudònim, la referència “cartell 1” i “cartell 2”.

Els sobres seran oberts una vegada fallat el concurs.

El jurat es compondrà de membres de la Comissió de la Fira, un expert en disseny gràfic, un representant de l’Ajuntament i el vot popular (es podrà dipositar a l’urna de l’exposició i entrarà en un sorteig de 2 tiquets per l’esmorzar de la Fira 2016)

El jurat pot declarar desert el premi, si considera que les obres no tenen la qualitat suficient.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Les obres s’exposaran al públic a l’Ajuntament de la Torre de Capdella de l’1 al 16 d’agost, perquè les persones que ho desitgin puguin dipositar el vot popular a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Els treballs no premiats podran retirar-se fins al 6 d’octubre. Les obres que no es recullin en aquest termini, passaran a disposició de l’Ajuntament.

La Comissió de la Fira no es responsabilitza dels mals que es puguin ocasionar a les obres.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

 

Premi

300 euros.

El lliurament del premi es realitzarà dins dels actes de la fira

 

Data límit per presentar els cartells

29 de juliol