Actualitat

Notícies

Recuperació de cabanes de pastor

El passat mes d’agost del 2007, l’Associació Cultural LO GAIAL juntament amb l’Associació de Veïns d’Antist, van fer les primeres actuacions del projecte, “Recuperació de cabanes de pastor de La Vall Fosca”.

Els passos que es van fer van ser identificar una cabana, que es coneix amb el nom de “CABANA DEL BUIGOT”, i fer-hi l’obra de restauració, tornant-la al seu estat inicial de construcció i utilització Amb unes quantes eines bàsiques (aixada, destral, pic i pala) s’ha rehabilitat la cabana del Buigot, que era molt accessible gràcies a la pista que va quedar després de l’obra municipal de portada d’aigua d’Antist realitzada el 2006. Per la restauració es van utilitzar materials totalment tradicionals per refer les parets de pedra recuperada (paret seca) i la coberta amb les lloses originals recuperades (terra  i “ancleves”).

Motivació

Les Cabanes de Pastor formen part del patrimoni cultural i etnològic del territori, i una  de les emprentes més personals i específiques dels pastors sobre el paisatge moldejat per la ramaderia tradicional al llarg dels segles en aquesta terra. La següent fase del projecte seria realitzar un inventari de cabanes recuperables, rehabilitar-les, i crear una xarxa  etnològica que també seria útil per algun tipus d’activitat cultural, d’acampada, d’excursió, com a eina d’educació mediambiental, etc.

Continuïtat de l’activitat

S’hauria d’engegar un projecte cultural i operatiu de rehabilitació, amb la participació de qui hi estigui interessat per tal de fer-ne un inventari, identificar propietaris en cada cas, veure les possibles voluntats de col•laborar  o d’autoritzar la rehabilitació en cada cas, etc.