Actualitat

Notícies

El Parc Nacional declarat zona d’especial protecció de qualitat acústica

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici juntament amb els 10 municipis de l’àrea d’influència socioeconòmica vam rebre la certificació com a zona d’especial protecció de la qualitat acústica de la mà de Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta certificació s’afegeix a la certificació de reserva i destinació Starlight per la UNESCO que el Parc Nacional va rebre a l’octubre del 2018. 

La normativa sobre protecció de la contaminació acústica preveu la declaració de zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) a àrees en què per les seves característiques singulars es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès especial:

  • Àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais protegits, espais de la Xarxa Natura 2000…
  • Àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica.