Actualitat

Notícies

Es descobreix per primera vegada a Catalunya una espècie mineral a la Vall Fosca

La Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification de la International Mineralogical Association (IMA) ha acceptat i reconegut com a nova espècie mineral l’Abellaïta NaPb2(CO3)2(OH), la primera espècie mineral nova descoberta a Catalunya. La seva localitat tipus és la mina Eureka de Castell-estaó, terme municipal de La Torre de Capdella.

El mineral ha estat nomenat en honor del nom del seu descobridor, Joan Abella.

Es tracta d’un carbonat bàsic de plom i sodi, que es presenta en cristalls euhèdrics i subèdrics, submil·limètrics, rarament superen els 0,03mm., s’agrupen formant agregats sense ordre aparent i també en forma de rosa, hàbit laminar i hexagonal,  incolor i transparent, de vegades blanc, intensa lluentor vítria de tipus nacrada, entre translúcid i opac, els cristalls translúcids poden presentar iridescències, els cristalls són fràgils i els agregats molt friables, és insoluble en aigua i es tracta d’un mineral de nova formació.

Un equip multidisciplinar d’Investigadors  catalans, coordinat en un principi pel Doctor Joan Viñals de Universitat de Barcelona (UB) i continuat desprès de la seva prematura i malaurada mort pel Dr.  Jordi Ibáñez del Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), compost    pel mateix Dr.  Jordi Ibáñez i el Josep J. Elvira, ambdós del Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC) , en Xavier Llovet  de la Universitat de Barcelona (UB) i la Núria Oriols del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) , han caracteritzat i descrit les propietats físiques i químiques del mineral, un procés imprescindible per certificar-lo com a nova espècie, que ha estat llarg i complex. Ara els investigadors preparen un article per descriure el nou mineral, que és imprescindible per a la seva acceptació definitiva. El manuscrit serà sotmès per a la seva publicació a la revista European Journal of Mineralogy en els pròxims mesos.

L’holotip (La mostra tipus) del nou mineral ja forma part de la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) amb el número de registre “MGB 26.350”.

Més informació:

“Ibáñez-Insa, J., Elvira, J.J., Oriols, N., Llovet, X., Viñals, J. (2016) Abellaite, IMA 2014-111. CNMNC Newsletter No. 29, February 2016, page 200. Mineralogical Magazine: 80: 199–205”. http://minmag.geoscienceworld.org/content/80/1/199.extract

 

https :. //www.mineralienatlas de / Lexikon / index.php / ? = MineralData mineral Abellaite

 

http://www.mindat.org/min- 47008.html