Actualitat

Notícies

Canvis d’horari puntuals del Telefèric

El dia 26 de setembre el servei de Telefèric quedarà interromput durant un interval d’hores degut a tasques de manteniment ordinari. Concretament de les 8:30 hores del matí fins les 14:30 hores del migdia.

Durant aquest dia puntual es realitzarà el primer viatge del matí i a partir de les 14:30 h es restableix l’horari normal.

Esperem que pugueu gaudir del telefèric al máxim!