Coses per fer i veure

II Festival de senderisme


Vall Fosca Pirineus

Confirmar inscripció

Dades personals
Nom
Cognoms
Email
TelèfonActivitats
◂ CANCEL·LAR

TOTAL A PAGAR €

Protecció de dades
D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als participants del festival que les seves dades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de realitzar la gestió d'aquest acte lúdic i esportiu. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l'Ajuntament de la Torre de Capdella.