Concurs de Fotografia

Bases

L’Ajuntament de la Torre de Capdella i la Comissió de Cultura de la Vall Fosca convoquen el

XV Concurs de Fotografia
INDRETS DE LA VALL FOSCA

BASES DEL CONCURS

1.- CATEGORIES DE CONCURS

 • A1. Paisatges o indrets de la Vall Fosca. A la foto s’ha de poder identificar quin lloc és, i si cal, indicar-ho al títol de la mateixa.
 • A2. Treballs, feines, o activitats que es desenvolupen a la Vall Fosca. Ens referim a imatges que reflecteixin activitats ramaderes, agropecuàries, esportives, comercials, de lleure, etc.
 • A3. Pobles o elements de patrimoni de la Vall Fosca.
 • A4. Fauna autòctona (salvatge i domèstica) de la Vall Fosca

Poden presentar-se fins a un total de dues fotografies com a màxim per categoria i autor.

2.- PREMIS

Un cop rebudes les fotografies, el jurat realitzarà una preselecció de les 50 millors, que seran les que optaran als premis finals.

S’estableixen el premis següents:

 • Premi d’Honor del Concurs de fotografia Vall Fosca 2019, dotat de 476 €
 • Primer premi per categoria de concurs, dotat de 238 €

Així mateix, el guanyador del premi d’honor a la millor fotografia, formarà part del jurat en l’edició del concurs de fotografia de l’any següent, i per tant, no podrà presentar-se en la següent edició del concurs de fotografia.
Un mateix participant no podrà rebre més d’un premi.

Les persones participants que guanyin algun dels premis establerts en aquestes bases, hauran d’estar obligatòriament presents a l’acte de lliurament dels premis. El premi no es lliurarà a altres persones en nom seu.

3.- DATA LÍMIT

La data límit per presentar fotografies al concurs és: 01/08/2019

L’admissió de fotografies al concurs a través de la pàgina web: www.vallfosca.net

El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 01/08/2019 a les 14:00 hores.

4.- INSCRIPCIÓ I FORMAT

Cada autor pot participar amb un màxim de dues fotografies per categoria, que haurà de presentar a través del web: www.vallfosca.net

A la foto caldrà posar un títol i un pseudònim de l’autor. Si un mateix autor presenta fotografies en diferents categories, haurà d’utilitzar el mateix pseudònim en totes les categories.

Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals, o fotos analògiques digitalitzades. El format de les imatges ha de ser JPEG, convertides a l’espai de color RGB amb el perfil incrustat. La mida ha de ser de 1920 píxels en el seu costat major.

L’organització sol·licitarà l’arxiu original RAW/JPEG de totes les fotografies que arribin a la fase final del concurs, en cas de creure-ho oportú. Es podrà sol·licitar l’arxiu original RAW/JPEG en qualsevol altra fase prèvia del concurs. No presentar-ho suposarà la desqualificació de la foto.

Les imatges que no reuneixin els requisits de format establert seran rebutjades. En el cas que la grandària sigui superior, es reduiran de manera automàtica per ajustar-se a les mides del concurs, i l’organització no es farà responsable del resultat.

Les fotografies que es puguin sol·licitar per la seva impressió en paper, no hauran de superar els 8 MP, i hauran d’estar en el format que l’organització descriu.

5.- REQUISITS TÈCNICS

No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les fotografies.

Només s’admetran els ajustos moderats que afectin a:

 1. Les correccions globals de to, equilibri de blanc, lluminositat, contrast, saturació de color, i l’ajustament d’ombres i llums.
 2. La conversió de la imatge a blanc i negre, o altres viratges de color.
 3. Enfocament moderat, i reducció selectiva de soroll digital i granulació.
 4. Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules de pols, així com la correcció de distorsions i aberracions de les òptiques.
 5. Reenquadrament de la imatge, sempre que el resultat no excedeixi els 8Mp sense interpolar.
 6. S’admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d’imatges HDR, panoràmiques, i apilaments d’enfocament (Focus-Stacking), sempre que hagin estat preses en la mateixa seqüència o treball (en aquest cas s’haurà d’informar a la llegenda o descripció de les dades de la foto), i sempre que compleixin els principis d’autenticitat del concurs de manera que no hi hagi una alteració real de la realitat.
 7. No es permeten marques d’aigua, marges ni cap tipus de referencia de l’autor a la foto presentada.

6.- NORMES GENERALS

Les fotografies han d’estar preses durant els últims quatre anys d’aquesta convocatòria.

No es permet presentar una mateixa fotografia o un altra molt similar en més d’una categoria.

El jurat pot invalidar o canviar una fotografia si ho creu convenient, si no es correspon a la categoria presentada.

No s’admetran obres premiades en altres concursos abans del tancament del període d’inscripcions d’aquest.

Les imatges presentades telemàticament es poden acompanyar de les següents informacions:

 • Categoria presentada
 • Descripció de la imatge
 • Informació tècnica, (Càmera, objectiu, exposició, velocitat, ISO, etc.)
 • Qualsevol processament posterior descrit en l’apartat anterior en el punt 6 dels requisits tècnics d’aquest concurs.

7.- JURAT

El jurat es compondrà per 6 persones:

 • 3 fotògrafs independents: Josep Amorós, Francesc Farrús i Ferran Grau.
 • Guanyador del concurs de l’edició anterior: Jordi Peró.
 • 1 representant de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
 • 1 representant de la Comissió de Cultura.

El vot popular: es podrà dipositar a l’urna de l’exposició, i entrarà en el sorteig de 3 tiquets pel Telefèric de la Vall Fosca (temporada 2019-2020).

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si o estima oportú.

Las decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions ni cap recurs contra elles.

8.- CALENDARI

 • Tancament del concurs: 1 d’agost de 2019
 • Exposició de les fotografies finalistes a l’Ajuntament de la Torre de Capdella i a la seva web: del 14 d’agost al 4 de setembre.
 • Votacions populars: del 14 al 4 de setembre.
 • Presentació i lliurament de premis: 21 de setembre a les 17.30 h al Museu Hidroelèctric de Capdella.

9.- ASPECTES LEGALS

Els participants declaren ser autors de cada obra presentada al concurs i posseir tots els drets sobre les obres.
Les fotografies on aparegui una persona que es pugui reconèixer o identificar (categories on s’admeti la presència humana), hauran de tenir el consentiment exprés de les mateixes, i s’adjuntarà el permís de cessió dels drets d’imatge. Els convocants a aquest concurs no es faran responsables de les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació de la fotografia.

Les fotografies premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport físic o digital, citant sempre el nom de l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.

En la resta de fotos els drets de propietat d’imatge són dels autors de les obres, i en el supòsit de voler-ne fer utilització, s’haurà de comunicar a l’autor.

Protecció de dades: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell del 27 d’abril relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, s’informarà als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

El fet de presentar-se a la present edició del concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest reglament.